7 استراتژی برای کاهش هزینه های طراحی سایت و توسعه وب سایت

تکميل مراحل زير قبل از شروع طراحي وب سايت و قبل از توسعه و گسترش پروژهء وب سايت مي تواند باعث اطمينان شما در مورد اين شود که هزينه هاي انجام کار طبق برنامه پيش مي رود.

1- اشخاصي که مي توانند در اين زمينه توسعهء وب سايت يک برنامه ريزي دقيق نموده و شما را ياري نمايند را شناسايي کنيد. قبل از شروع پروژه تان اطمينان حاصل فرماييد که شما و تيم تان هر دو در يک صفحه هستيد و دربارهء چشم انداز نهايي ان تصميم مي گيريد. اين کار باعث به حداقل رساندن (از بين بردن) هرگونه سردرگمي در مورد نحوهء توسعهء وب سايت بين اعضاي تيم تان خواهد شد و تضمين مي کند که هنگامي که طراحان توسعهء وب سايت فعاليت خود را آغاز مي نمايند، آنها مي توانند يک تعريف واضح از محصول نهايي خود داشته باشند. طراحي سايت هايي که توسعهء آن پروژه ها به صورت درستي تعريف نشده است، مي تواند هزينه هاي غير منتظره اي به دليل "گسترش محدودهء وب سايت" براي شما در بر داشته باشد. به طور کلي گسترش محدودهء وب سايت هنگامي رخ مي دهد که کارهاي غير منتظره به پروژهء طراحي سايت شما اضافه گردد. اين امر باعث بالاتر رفتن هزينه هاي برنامه ريزي شدهء پروژهء طراحي سايت و گسترش آن و همچنين تمديد مهلت پايان پروژه خواهد شد. هنگامي که کارهاي جديد به پروژهء شما اضافه مي شود، آن را بررسي نموده و ببينيد آيا اين آيتم ها براي تکميل پروژه در اين مرحله ضروري است و يا مي تواند در مرحلهء دوم پروژه انجام شود. اگر تصميم به افزايش محدودهء طراحي سايت خود را داريد، بايد از مسئول توسعه دهندهء وب سايت خود در مورد هزينه هاي اضافي براي انجام کارهاي اضافي سوال نماييد و از آنها بخواهيد با اضافه شدن کار جديد به پروژه، دربارهء زمان پايان پروژه نيز توضيح دهند تا بدانيد که چه تغييراتي صورت خواهد گرفت.

2- يک شخص مسئول براي ارتباط با توسعه دهندهء وب سايت خود مشخص نماييد. همچنين مشخص بفرماييد که هر چند وقت يکبار نياز به ارتباط با توسعه دهندهء وب سايت در طول فرآيند مي باشد. به طور کلي هر چقدر تعداد جلسات ملاقات شما با توسعه دهندهء وب سايت تان بيشتر باشد، هزينهء بيشتري براي شما ايجاد خواهد شد. در صورتي که انجام پروژهء طراحي وب سايت و توسعهء آن به خوبي تعريف شده باشد و براي آن برنامه داشته باشيد، تعداد جلسات شما کوتاهتر و کمتر خواهد بود. به خصوص در مورد پروژه هاي توسعه کوتاه وب و يا پروژه هايي با بودجه هاي محدود، بايد از جلسات زياد و مداوم اجتناب نماييد. اگر اين پروژه به خوبي براي شما مشخص نشده است، بايد ريسک جلسات متعدد در طول مدت زمان انجام پروژه را نيز در نظر بگيريد. اين امر هميشه از برنامه ريزي و تعيين کامل برنامهء پروژه هزينه سازتر مي باشد. تصويب و نهايي سازي نيازهاي طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت و توسعهء آن قبل از هر کاري بايد صورت بپذيرد. براي پروژه هاي بزرگ بايد براي شروع پروژه مراحل آن به خوبي مشخص و تعريف شده باشد و از تحويل پروژه و زمان آن اطمينان حاصل فرماييد.

3- اگر پروژهء شما شامل طراحي سايت و يا طراحي مجدد وب سايت مي باشد، قبل از تماس با طراح وب سايت خود، يک نگاه به آن بياندازيد. داشتن ايده و نگاه کوتاهي به طراحي وب سايتي که شما آن را ترجيح مي دهيد باعث کاهش نياز بررسي هاي مجدد خواهد شد. بررسي مجدد طراحي سايت به دليل عدم آگاهي نسبت به آنچه شما خواستار آن در طراحي سايت تان هستيد، مي تواند باعث افزايش قيمت ها و هزينه هاي شما شود. شروع پروژهء طراحي سايت با اين ايده و رويکرد که "وقتي طرح را ببينم متوجه مي شوم که چه مي خواهم" مي تواند باعث افزايش هزينه هاي پروژه و زمان پايان آن خواهد شد.( به دليل بررسي هاي بيش از حد در زمان انجام پروژه) اگر مطلقاً هيچ ايده و برنامه اي براي شروع پروژه نداريد، يک ليست از وب سايت هاي قابل مقايسه در زمينه کاري اتان که آنها را مي پسنديد، تهيه نماييد. مطمئن شويد که هرگونه عناصر لازم که دوست داريد، در وب سايت تان وجود داشته باشد را در نظر گرفته ايد.

4- مطالبي که مي خواهيد در سايت تان نمايش داده شود را تهيه کرده و يا تهيه محتواي وب سايت را به فردي متخصص بسپاريد. شما نبايد يک وب سايت با محتواي ناقص را راه اندازي نماييد. اما اگر محتواي وب سايت تان آماده نيست، به جاي سرمايه گذاري در يک وب سايت بزرگ با محتواي ناقص و تعريف نشده، يک وب سايت بروشور مانند( يک صفحه) و تعريف شده ايجاد نماييد. بدون يک محتواي موثر، طراحي سايت بي معني خواهد بود. اگر محتواي مطالب وب سايت شما آماده نيست در واقع وب سايت شما کامل نمي باشد.

5- هنگامي که مطالب وب سايت در قالب وب سايت آماده نوشته شد، مطالب وب سايت خود را توسط توابع و بخشهاي آن تنظيم و ساماندهي نماييد( به عنوان مثال: اطلاعات شرکت، خدمات، نظرها و غيره) اين امر به تعيين محدودهء پروژهء شما کمک خواهد کرد(به عنوان مثال: شماره و تعداد صفحات، آيتم هاي حرکتي در وب سايت و غيره)

6- مشخص بفرماييد که تمايل داريد بازديدکنندگان با وب سايت شما چگونه ارتباط برقرار نمايند. اين امر تضمين مي کند که شما و توسعه دهندهء وب سايت تان درک روشني از محدودهء کلي پروژه داريد. يک وب سايت استاتيک پنج صفحه اي بسيار متفاوت از يک وب سايت پنچ صفحه اي ديناميک و تعاملي و يا يک وب سايت پنج صفحه اي فروشگاهي با سبد خريد مي باشد. به طور کلي هر ويژگي که نياز به برنامه نويسي پيشرفته و خدمات برنامه نويسي و يکپارچگي با نرم افزارها در وب سايت باعث افزايش هزينه هاي شما خواهد شد. بنابراين مهم است که براي امضاي قرارداد طراحي وب سايت تمامي موارد مورد نياز وب سايت براي شما کاملاً روشن و واضح باشد.

7- قبل از درخواست و تاييد هرگونه ويژگي جديدي در وب سايت، دوباره محدودهء اصلي وب سايت خود را بررسي نموده و به سوالات زير پاسخ دهيد:

آيا اين ويژگي جديد در محدودهء اصلي پروژهء وب سايت شما هست؟
اين ويژگي جديد چگونه به وب سايت من کمک خواهد کرد! آيا وجود آن مهم است؟
اين کار در پايان مهلت انجام پروژه چگونه تاثير خواهد داشت؟
هزينه هاي اضافي به چه صورتي خواهد بود؟
آيا مي توان اين ويژگي را در مرحلهء دوم پروژه انجام داد؟
اين ويژگي بر کارهاي ديگر چه تاثيري خواهد داشت؟ آيا اين ويژگي تکراري نيست؟ ( به عنوان مثال بازگشت به مرحلهء اوليه طراحي گرافيکي و تکميل و تاييد مجدد آن)

 

اگر دريافتيد که ويژگي جديد براي اضافه کردن به وب سايت شما کاري است که قبلاً تمام شده و تکراري مي باشد، قبل از انجام هر کاري، زماني را براي فکر کردن بر روي پروژه بگذاريد و مطمئن شويد که پول شما با يک تعريف نادرست در پروژه تلف نمي شود. انجام اين نکات و فعاليت ها تضمين کنندهء انجام صحيح پروژهء وب سايت شما مي باشد و به افراد تيم طراحي وب سايت کمک خواهد کرد تا طبق برنامه پيش رفته و اجازه مي دهد تا وب سايت شما به يک وب سايت حرفه اي تبديل شود.