دانستنی ها

به نام خدا

دانش وجه مثبت زندگی انسان است و دانستن  بخشی جدانشدنی از آن, ما در هر مرحله از زندگی خود نیاز به دانستن موارد جدید تر داریم .  در تمام 24 ساعت زندگیمان باید بدانیم و از دانسته هایمان بهره ببریم  تا زندگی بهتر و آسانتری داشته باشیم .

گاهی نیاز داریم بعضی از مطالب را بدانیم ,گاهی کنجکاویمان و گاهی علایقمان ما را به سمت دانستن و آشنا شدن با دنیایی تازه می برد.مهم این است که دانسته هایمان تاثیری مثبت بر زندگیمان بگذارند و از جایی که ایستاده ایم یک قدم به جلو حرکت کنیم .

 منابع فراوانی چون ,کتاب,همایش ,مجله در زمینه های مختلف برای آگاهی دادن وجود دارد یکی دیگر از این منابع وب سایت ها و اینترنت است. ما نیز تلاش می کنیم برای تجربه های خوب و دانسته های ارزشمند کنارتان باشیم.