تاریخ عرفان در سوریه

در سال 1707 الیاس سمعانی، یک مسیحی لبنان  که در خدمت پاپ کلمنت یازدهم بود، پس از آنکه قایقش در اولین سفر دریایی وی به واتیکان غرق شد ، همراه با  سی و چهار نسخ خطی شرقی از رود نیل بیرون کشیده شد. نسخه های خطی که در کویر مصر به دست آمده بودند ، پس از خشک شدن به رم منتقل شدند. اینها و بسیاری دیگر که در سفرهای اکتشافی مشابه در خاورمیانه به وسیله خویشاوند الیاس ، ژوزف سیمون آسمانی ، جمع آوری شدند ، بخش کتابهای عربی ، سریانی و دیگر کتاب های شرقی کتابخانه بزرگ وایتکان را تشکیل می دهند که پایه و اساس مطالعات درباره سریانی در اروپا است.سمعانی چهار نسخه ارزشمند و بزرگ ایجاد کرده است که اولین کتاب راهنما درباره پاتریستیک  و ادبیات سریانی را به غرب ارائه میدهد که حاوی چکیده های زیادی از کتاب های خطی سریانی است .
در قرن نوزدهم نمایندگانی از موزه بریتانیا مشتاقانه در گنجینه ای  مشابه از منابع کتاب های خطی غوطه ور شدند . این کتاب ها عمدتا در صومعه های شرقی مخصوصا در دیر سریانی(صومعه سوری) و یک پایگاه مرزی باستانی از کلیسای یعقوبی در صحرای نیتریان (صحرای سکت) در مصر موجود بودند. در سال 1864 مجموعه نسخه های خطی سریانی موزه بریتانیا  ، غنی ترین مجموعه در غرب بود و تا سالهای زیادی نیز اینگونه باقی ماند.لندن هنوز شایستگی در اختیار داشتن قدیمی ترین نسخه های خطی سریانی درجهان را دارد.
بنابراین  آنچنان که گفته شد بزرگترین کتابخانه های اروپا امکانات مونتاژ یک تصویر منسجم از تاریخ و ادبیات کلیساهای شرق سوریه را در اختیار دارد.
به هرحال ، به این معنی نیست که ادسا و تاریخ آن پیش از این در اروپا نادیده گرفته شده است ،زیرا این شهر به خوبی در غرب برای مسیحیت قرون وسطا شناخته شده است.بنابراین افسانه سنت آلکسیوس ، مرد جوانی از رم که همسرش را در شب عروسی خود رها و از جهان فرار کرد(عزلت گزید) تا به عنوان یک سائل عابد خارج از کلیسای جامع ادسا زندگی کند ، در تمام زبان های اصلی اروپایی شایع است.ریشه اصلی داستان سریانی است و به نوعی محصول ادبیات محلی مسیحیان آرمیک زبان است که در طول زمان از قرن سوم تا چهاردهم کشیده شده است .
ادسا به عنوان مرکز جنبش های گسترده مرتاضانه در سنت های محلی نیز شناخته شده است . بسیاری ازریشه های مسیحیت در منطقه به طور سنتی وابسته به سنت توماس و شاگرد او عدای هستند . اصول ریاضت سخت گیرانه پیامبر شرق به وضوح توصیف اعمال جعلی سریانی از توماس است که در آن او به عنوان به عهده گیرنده یک مأموریت مذهبی تصویر می شود که روح های زیادی را از وسوسه ثروت و گناهان زننده برای مثال ازدواج، نجات می دهد. این نوع نگرش بود که باعث می شد شرق سوریه تا قرن یازدهم پر از صومعه ها ، خلوتگاه ها و راهبانگاه ها شود.