۶ نکته برای جالب تر شدن محتوا

گر روي اين مقاله کليک کرده ايد، بدان معني است که احتمالا کمي در نوشتن ضعيف هستيد. حداقل تا حدي مي خواهيد وبلاگ شما بهتر خوانده شود و بازديدکنندگان خود را به مدت بيشتري در وبلاگ خود نگه داريد.


محتوا و وبلاگ نويسي

غيرمعمول باشيد
هرچه موضوع يا عنوان شما ناهنجارتر باشد بهتر است. منظورم اين نيست که صرفا بي هدف فقط متعجب کننده و مهيج باشيد، سعي کنيد چيزي را در عنوان خود بياوريد که تا کنون هيچ کس آن را در نظر نگرفته باشد.
سعي کنيد نگاهي منحصر به فرد داشته باشيد
اگر يک سايت مهم خبري نباشيد، در حالت عادي براي پوشش دهي چند خبر ساده آنچنان بازديد کننده اي نخواهيد داشت. پس بايد خود دست به کار شويد.
به عنوان مثال، هنگاميکه که دربار? مرگ مايکل جکسون اخبار شروع به منتشر شدن مي کنند، به هيچ عنوان يک وبلاگ سرگرمي کوچک با اخبار معمولي، بازديدکننده اي را به سوي خود جلب نمي کند. بنابراين، شروع کنيد به صحبت راجع به اينکه مرگ او چه تاثيري بر ديگر بخش هاي سرگرمي مي تواند بگذارد، يا يک جدول زماني از خبرهاي مهم و اصلي راجع به او بسازيد، يا اينکه در مورد ترکيب داروها يي که براي او تجويز شد و منجر به مرگش گرديدند، و ديگر مطالبي از اين قبيل صحبت کنيد.
سعي کنيد خود محور اصلي خبرها باشيد، نه ايکه فقط صحبت هاي ديگران را به طور طوطي وار بازتاب دهيد.
همانگونه که صحبت مي کنيد، بنويسيد
براي خود مخاطبي را در نظر بگيريد که مطالب شما را مي پسندد، سپس طوري بنويسيد که گويي داريد با او صحبت مي کنيد. وبلاگ نويسي مانند نوشتن يک رسال? دکتري جامع نيست، وبلاگ مي بايست به سادگي در دسترس، مفيد و قابل استفاده باشد. درکل درست است که نوشتن متني مانند يک دستورالعمل فني بسيار ساده تر است ، اما نکته اصلي دقيقا همين جا است.

به منظور تمرين نوشتن آنگونه که صحبت مي کنيد، صداي خود را هنگاميکه داريد دربار? موضوع پست خود صحبت مي کنيد، ضبط کنيد. مطالب ضبط شده را روي کاغذ بياوريد، و از آن به عنوان نسخ? نهايي پست خود استفاده کنيد. من خود صدايم را هنگام توضيح دربار? يک موضوع مربوط به سئو ضبط کردم و از آن به عنوان يک چکيد? فهرست وار استفاده کردم. در کمال تعجب چکيد? بسيار مفيد و موثري شد.

داستان بگوييد
دربار? تجربه اي (شخصي يا مربوط به افراد ديگر) مرتبط با موضوع پست خود صحبت کنيد. اگر دربار? تاکتيک، محصول، استراتژي يا شيوه اي که در پست خود مي خواهيد راجع به آن بحث و صحبت کنيد مثالي واقعي نداريد، دربار? موضوع خود تجديد نظر کنيد. داستان گويي در بازاريابي، بخش هاي مختلفي را به طور کامل پوشش مي دهد.

از عکس هاي خود استفاده کنيد
پست هاي بسياري در وبلاگ نويسي وجود دارند که از استفاد? معقول از عکس بهره مي برند. اين يک تاکتيک ثابت شده است که باعث مي گردد از وبلاگ شما راحت تر استفاده شود. شروع به پر کردن وبلاگ تان با تصاوير خود کنيد، نه اينکه فقط حجم بالايي عکس را که از سايت هاي ديگر برداشته ايد آنجا بگذاريد.
هيچ عکس اوريجنالي نداريد؟ برويد و تعدادي عکس بگيريد. زود دست به کار شويد، شما در گوشي هوشمند خود برنامه (اپليکيشن) دوربين داريد. تصاوير، عکاسي شخصي و غيره هيچ فرقي نمي کنند. با استفاده از آن ها چند عکس اوريجنال بگيريد!

کمي خلاقيت به کار ببريد
واقعا استفاده از يکي دو شکلک (اسمايلي) خلاقانه در پست هايتان خوب است، نوشتن خلاقانه به هيچ وجه بد نيست. صرفا به اين دليل که دربار? استراتژي هاي عملي بازاريابي مي نويسيد، به اين معنا نيست که نوشت? شما مي بايست کاملا خشک و جدي باشد.
من متوجه هستم که مي خواهيد نوشته هايتان جدي گرفته شوند اما ما هم براي خواندن دستورالعمل هاي مونتاژ IKEA به سايت شما نمي آييم. کمي نمک آن را زياد کنيد!
بفرماييد، اين ها برخي از بهترين راهنمايي هاي من براي نوشتن وب بودند. فکر مي کنيد ايده هاي بهتري داريد؟ پس آنها را در بخش نظرات با من در ميان بگذاريد.