ریشه رقص باله

ریشه و پیدایش رقص باله از کجاست؟

رقص باله (به فرانسوی:‎Ballet ‏)‏ نوعی ورزش است. حرکات باله نیاز به ورزیده بودن بدن ورزشکار در حد بسیار بالایی می‌باشد.

با وجود اصالت این هنر در فرهنگ‌های ملل مختلف (همانند مثلاً روسیه)، ریشه باله را شاید بتوان در ایتالیا یافت. اما در فرانسه بود که باله فرم و شکل امروزی را به خود گرفت.

از مراکز مشهوری که به نمایش آثار باله در تاریخ اختصاص داشته است می‌توان باله بولشوی در روسیه، باله ملی فرانسه و باله ملی انگلستان را نام برد.

امروزه بسیاری از کشورها دست‌کم یک سازمان ملی باله برای به نمایش درآوردن برترین استعدادهای خویش دارند.

از ایزادورا دانکن، بالرین فرانسوی – آمریکایی به عنوان مادر ورزش مدرن یاد می‌شود.

باله ایران سرچشمه در روسیه تزاری دارد. برخی سرکیس جانبازیان را (که تحصیلکرده لنینگراد بود) را به‌عنوان پدر باله ایران یاد می‌کنند.

با اینحال روس‌ها در زمان قبل از کمونیسم در قزوین سالن باله تأسیس کرده بودند که امروزه عمارت شهرداری قزوین است. اولین کمپانی دولتی باله در ایران در سال ۱۹۶۹ بنام سازمان باله ملی ایران افتتاح شد .