آيا رؤيت بصري جنينان ممکن است ؟

ما اگر تصميم بگيريم و برنامه ريزي کنيم جنينان را ببينيم کار بدي مي کنيم اثرش هم منفي است ، روحمان خراب مي شود . اما اگر جنينان خودشان بخواهند خود را نشان دهند ، آن اشکال ندارد . آيت الله حسيني تهراني در کتاب « نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريک شريعت » نقل مي کنند که علامه طباطبايي « رحمه الله عليه» فرمودند در تهران که بودم آقا سيد نورالدين ـ آقا زاده کوچک ايشان ـ آمد و گفت آقاي بحريني که توان احضار جن را دارد در تهران است ، آيا مي خواهيد او را نزد شما بياورم ؟ آقا مي فرمايند : اشکال ندارد ـ دقت بفرمائيد ؛ علامه طباطبايي دنبال اين کارها نمي روند ـ بالاخره بحريني آمد ، گفت يک چادر بياوريد و دورش را بگيريد ، ما دور چادر را گرفتيم ، حدود دو وجب از زمين فاصله داشت ، در اين حال جنينان را حاضر کرد و صداي غلغله و همهمه شديدي زير چادر برخواست و يک موج بسيار شديدي چادر را تکان مي داد و مي لرزيد به طوري که نزديک بود چادر از دست ما خارج شود ، بعد گفت زير چادر را نگاه کنيد ، ديديم آدمک هايي به قامت دو وجب زير چادر بودند ، تکان مي خوردند و رفت و آمد داشتند . من با کمال فراست متوجه بودم که اين صحنه چشم بندي و صحنه سازي نباشد ، ديدم نه ، صد در صد وقوع امر خارجي است . (38)پس اينکه سوال فرموديد آيا جنينان را مي توان با رويت بصري ديد ، ظاهراً ممکن است ، ولي حساب کنيد آن طرف که توانسته جنينان را حاضر کند عمرش را ضايع کرده است تا جنينان را ببيند و نشان دهد . ولي يک وقت است پيامبر «صلي الله عليه و آله و سلم » و يا يکي از اولياء الهي «عليهم السلام»بر اساس قدرتي که خدا به آنها مي دهد مي توانند بر جنينان تسلط يابند و آنها را تسخير کنند ، آن موضوعش جداست و تسخيري که حضرت سليمان « عليه السلام » داشتند از اين نوع اخير است .  جن گیری

منبع: راسخون