اگر مورد آزار جنينان واقع بشويم چه بايد بکنيم ؟

همين طور که عرض شد ؛ آزار جنينان فرقي با اينکه کسي پشت سر شما دروغ ببافد نمي کند . در آنجا شما در حد خود از خودتان دفاع مي کنيد و باقي آن را هم به خدا واگذار مي نماييد که خدا مدافع بزرگي است . مشکل اينجاست که فکر مي کنيم جنينان آزاداند هر کاري خواستند بر عليه ما بکنند و ما در مقابل آنها دسته بسته هستيم . چنين خبري نيست ، ما چوب تصورات غلط خود را مي خوريم ، حال اگر خدا بخواهد اين چوب را به شما بزند ممکن است از طريق ساحر و جن بزند . ما بايد بگوييم خدايا ما را ببخش . عملاً از طريق اصلاح خود و پناه بردن به خدا مشکل بر طرف مي شود . جن گیری
در کتاب « سفينه الصادقين » آمده است :
« جناب آيت الله شيخ مرتضي طالقاني ـ استاد مرحوم علامه محمد تقي جعفري ـ مي فرمايد تصميم گرفتم در مسجد سهله چله بگيرم ، و چون ديدم وقت ندارم براي خود غذاي گوشتي تهيه کنم بنا را بر آن گذاشتم که غذاي حيواني نخورم . چند رو زگذشت ؛ در حالي که در حجره تنها بودم متوجه شدم يک نفر کنارم نشسته است ، کمي جا خوردم ! گفت آقا شيخ مرتضي نترس ، چون شما تصميم گرفتيد حيواني نخوريد ما جنينان مي توانيم به شما نزديک شويم . من از اجنه هستم ، آمده ام خدمت شما کارهايتان را انجام دهم ، و با هم رفيق مي شوند . اتفاقاً يکي از خانواده هاي نجف ، از اعراب باديه نشين خدمت حاج آقا شيخ مرتضي آمد و گفت : مدتي است به داخل خانه ي ما سنگ پرتاب مي کنند ، هر چه نگاه مي کنيم هيچ کسي نيست ، فقط سنگ مي زنند ، اگر مي شود کاري بکنيد . آقاي شيخ مرتضي از جني که با او رفيق شده بودند مي خواهند که بگو به خانه اين بنده به خدا سنگ بزنيد ، آنها هم به دستور آقا ديگر سنگ نمي زنند ، گويا عصبانيت آنها از آن شخص باقي بوده و به همين جهت بعد از رحلت آقا ، دوباره سنگ مي زدند » .
اين قضيه را عرض کردم تا متوجه باشيم علت آزار بعضي از جنيان خود ما هستيم. ما متأسفانه از سر بي کاري فضولي هاي بي خود مي کنيم . در اثر اين تجسس ها پاي جنيان را در زندگي خود باز مي نماييم. همين طور که فضولي مي کنيم ببينيم همسايه امشب چه غذايي مي خورد، نقشه ها مي کشيم تا از کار مردم سر در بياوريم و موجب ناراحتي همسايه مي شويم. اخيراً شنيدم خانمي که از شوهرش طلاق گرفته و نزد مادرش زندگي مي کرد، فهميد شوهرش براي اين که ببيند اين ها چه مي کنند با هزار صدمه يک خانه اي کنار خانه آن ها کرايه کرده بعد با دوربين از کانال کولر آن ها را زير نظر گرفته، حالا کارش لو رفته و با شکايت آن خانم فعلاً آقا زندان است. آخر مگر بيکاري، تو که همسرت را طلاق دادي ديگر به توچه مربوط است که آن ها چکار مي کنند. در همين راستاست که انرژي زيادي خرج مي کنيم تا جواب فضولي هايمان را بدهيم، خيالات ما تحريک مي گردد و زمينه تعقيب جنيان در ما فراهم مي شود و آن ها هم عکس العمل نشان مي دهند.
جني ها از نظر حوزه زندگي اصلاً در حوزه زندگي ما قرار ندارند، در ساخت و مرتبه ديگري در اين عالم زندگي مي کنند و هيچ ربطي هم به ما ندارند اما اگر ما وارد زندگي آنها شديم و با انواع حيله خواستيم آنها را تسخير کنيم و يا از کار آنها سر در بياوريم ، ماجرا شروع مي شود . جلسه ي قبل عرض کردم چقدر بايد تلاش کرد تا يک جن سرگردان را تسخير کنيم و اراده هاي خود را به او تحميل نماييم ، بالاخره او هم در سر فرصت انتقامش را مي گيرد . ما اگر با صرف انرژي زياد جني ها را وارد حوزه خودمان بکنيم بالاخره بين ما و آنها تصادم پيش مي آيد و نمونه تصادم ها آن سنگ پراندن و امثال آن است . همان طور که ما به شيطان ميدان مي دهيم که وارد روح و روان ما بشود و عنان زندگي ما را در دست گيرد ، هر چقدر ما به او ميدان بدهيم جلو مي آيد تا آنجايي که به تعبير اميرالمومنين « عليه السلام » اول بي آبرويت مي کند ، بعد هلاکت مي نمايد . الحمدالله شما با زيارت امام معصوم و يا با ماه محرم و رمضان ، مانع نفوذ همه جانبه ي شيطان مي شويد و گر نه بيچاره مي شديد . امثال آيت الله شيخ مرتضي طالقاني که به جنينان ميدان نمي دهند نه تنها مورد آزار آنها قرار نمي گيرند ، بلکه به آنها دستور هم مي دهند . با آقايي مصاحبه کرده بودند که مي گفت جنينان مي آيند فرزندم را مي برند و او را در بعضي شهرها گردش مي دهند و مي آورند ، از اين قضيه خوشحال هم به نظر مي رسيد ، در حالي که اگر درست باشد معلوم نيست کار به کجا مي کشد . اشکال اساسي آن است که ما وارد حوزه ي زندگي آنها شويم و يا اجازه دهيم که آنها وارد زندگي ما شوند .